Kontakty

Tým Zažít město jinak: zmj@auto-mat.cz

Koordinátor Zažít město jinak
Martin Šotola
+420 721 710 123
martin.sotola@auto-mat.cz

Koordinátor Zažít město jinak, komunikace s partnery a vedení produkce
Jakub Hradilek
+420 777 261 338
jakub.hradilek@auto-mat.cz

Grafické zpracování a vizuální podoba ZMJ
Iva Pohanková

+420 777 152 406
iva.pohankova@auto-mat.cz

Komunikace s místními organizátory a koordinátorka programu
Julie Kárová

+420 777 054 206
julie.karova@auto-mat.cz

Asistentka produkce
Sára Němečková
+420 723 063 209
sara.nemeckova@auto-mat.cz

Komunikace s médii
Anna Strejcová

+420 737 758 563
anna.strejcova@auto-mat.cz

Komunikace s médii
Adéla Brabcová
+420 608 745 485
adela.brabcova@auto-mat.cz

_____________________________________

Korespondenční adresa pro papírovou poštu, například faktury:

Auto*Mat, o. s.
Bořivojova 108
130 00 Praha 3
telefon: 212 240 666

Statutární sídlo spolku (tedy i adresa daňového subjektu)

Auto*Mat, z.s.
Sídlo Bořivojova 694/108, Žižkov, 130 00 Praha 3
ič: 22670319 / dič: CZ22670319
registrace u MV ČR dne 19. 9. 2007 pod číslem VS/1-1/68 776/07-R
nově spisová značka L 18119 vedená u Městského soudu v Praze

_____________________________________

Kontakty na jednotlivé organizátory