PrahaPraha 8Staré Ďáblice

sobota 19. září od 14:00 do 21:00 hod. ulice U Parkánu a Na ŠtamberkuPřijďte se podívat na oživlou náves, prohlédnout si původní historické centrum zblízka a zažít nevšední odpoledne!Naše městská část si v letošním roce připomíná řadu významných výročí, která bychom chtěli společně oslavit v místech, která byla a jsou pro naši obec důležitá. Jedním z nich je původní centrum obce – náves, která bývala v místech mezi školou a kaplí. A právě zde bychom se chtěli sejít my všichni ďábličtí sousedé, spolky a organizace, popovídat si, ukázat, co umíme a strávit příjemné odpoledne.Hlavním organizátorem slavnosti je Městská část Praha - Ďáblice, která oslovila místní občany, spolky a organizace. Společně se podařilo připravit bohatý program, který prozrazuje, jak pestrý je společenský život v Ďáblicích. Přesvědčte se sami.

Program 19.9.

14:00Pro děti

Vystoupení třídy Ptáčci z naší MŠ

Děti ze třídy Ptáčci v naší MŠ zazpívají a přednesou písničky a básničky, které se s paními učitelkami naučily.

14:00Tanec

Taneční studio Andrea

Taneční studio Andrea v letošním roce slaví 25 let od svého založení. Pod vedením paní Myslivečkové své pobočky neustále rozšiřuje, a proto již 5. rokem vyučují i v Ďáblicích. Na pódiu se nám představí letošní vícemistři republiky ve stepu v kategorii juniorů.


14:00Ostatní

Naučná stezka památkovou zónou

Historická usedlost Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou, jejíž součástí je kaple Nejsvětější Trojice a sv. Václava, otevře svou bránu. Budeme moci nahlédnout do míst, která nejsou běžně přístupná. Začátek naučné stezky je u kaple.

14:00Ostatní

Zvon

V kapli Nejsvětější Trojice a sv. Václava bude vystaven zvon, který je v současné době restaurován, aby se mohl po mnoha letech opět rozeznít. O zvonech zde povypráví restaurátor zvonu Ondřej Šimek a pan Tomáš Stařecký od Pražských zvoníků Svatovítských.


14:00Ostatní

Pohotovostní motorizovaná jednotka Policie ČR (PMJ)

Tato jednotka sídlící na Ďáblické ulici vznikla v roce 1956 a je jediným útvarem Policie svého druhu v České republice. Její příslušníci jsou v terénu nepřetržitě 24 hodin denně. Pro nás si připravili dynamickou ukázku zadržení ozbrojeného pachatele, dále nám představí práci policie a předvedou vybavení vozidla PMJ.

14:00Ostatní

Ďáblický zpravodaj

Redakce Ďáblického zpravodaje tímto vyhlašuje soutěž o nejlepší doma upečené sladké a slané dobroty a o nejlepší návrh či vlastnoruční výrobu knihobudky. Vyhlášení vítězů proběhne v 17:15 hod.

K dispozici zde bude Památeční kniha – Kronika Sousedské slavnosti v Ďáblicích 2015, do které můžete napsat vzkaz ďáblickým sousedům nebo se jen podepsat na památku na tento den.

Připraveno je také výtvarné tvoření – malování motýlků pro štěstí – a fresh bar s nabídkou ovocných a zeleninových salátů, ovocných špízů a nealko nápojů s domácí ostružinovou šťávou.


14:00Pro děti

Hvězdárna Ďáblice

Přivezeným dalekohledem budeme moci pozorovat slunce nebo některé pozemské objekty. Zároveň se dozvíme podrobnosti o astronomickém kroužku pro děti, který se bude na hvězdárně konat.

14:00Ostatní

Obecní knihovna

Vystaveny budou knihy, které byly vyřazeny z fondu obecní knihovny. Tyto knihy si návštěvníci budou moci odnést domů. Formou ankety se také budeme moci vyjádřit k tomu, jaké knihy bychom chtěli v knihovně nacházet, zda nám vyhovuje stávající otevírací doba, jak bychom si naši obecní knihovnu představovali.


14:00Pro děti

Dům dětí a mládeže Praha 8 – Spirála

Představí nové kroužky, které se od září konají v Obecním domě. Můžeme si také vyrobit jednoduchou záložku s Big shotem a vyzkoušet speciální skákací tyče.

14:00Ostatní

Herpetologické centrum Českého svazu ochránců přírody

Zde si můžeme ověřit své znalosti o našich plazech a ti odvážnější si také mohou osahat jejich živé exempláře. A ti méně odvážní se mohou podrobit rychloléčbě své fóbie a psychoprůzkumu o jejím původu. Nejúspěšnější řešitelé těchto testíků obdrží památeční razítko.


14:00Pro děti

Dětský klub Maata

Dětský klub, který se před několika měsíci usídlil v Ďáblicích, pro nás připravil mýdlovou dílnu, ve které si můžeme vyrobit své mýdlo různých barev, tvarů i s překvapením.


14:00Ostatní

SDH Ďáblice – Den otevřených dveří v hasičárně

Hasiči nás rádi provedou hasičskou zbrojnicí, ukáží nám svou techniku a budete si moci vyzkoušet lezení na horolezecké stěně s jištěním. Připraveno pro nás mají také občerstvení.


14:00Pro děti

Hudební škola Yamaha

Můžeme si zde prohlédnout leporela a pomůcky k programům Hudební školy Yamaha, děti si mohou vyzkoušet rytmické nástroje, které se v hodinách používají. Připraveny jsou pro ně i jednoduché hudební kvízy.


14:00Ostatní

Český svaz chovatelů

Vystaví své šampiony z řad drobného zvířectva, především holuby a králíky.


15:00Divadlo

Divadlo Minor – "Mami, už tam budem?"

Divadlo Minor zahraje novou autorskou inscenaci režiséra Jiřího Jelínka inspirovanou cestováním a s ním spojenou častou, možná nejčastější otázkou, která neomylně padne, jakmile připoutáte dítko do autosedačky, zavřete dveře a nastartujete … „Mami, už tam budem?“.


16:30Tanec

Taneční studio Andrea – ukázka stepu

Tanečníci Tanečního studia Andrea vystoupí s ukázkou stepu. Představí se nám letošní vícemistři republiky v kategorii juniorů.

17:30Hudba

Hudební sdružení Ďáblík

Děti z Hudebního sdružení Ďáblík zahrají skladby různých žánrů – pochody, chorály, valčíky, blues a další.


18:30Divadlo

Divadlo DIVOCH

DIVadelní Ochotníci Chaberští (DIVOCH) zazpívají Kramářské písně „O Jaromírovi a Květuši“ a „Chytila patrola“ a „Vodníka“ z Kytice od Jiřího Suchého.

19:30Hudba

Kapela Yozzefy

Kapela Yozzefy zahraje české i zahraniční popové a rockové hity 80. a 90. let.

Lokální partneři