Sousedské akce kdykoliv v roce

Cílem tohoto portálu je shromažďovat informace o aktivitách, které jsou v souladu s principy sousedských slavností, a usnadnit organizaci takového typu aktivit případným zájemcům. Přinášíme vám informace o tom, co se aktuálně na poli komunitních aktivit v České republice děje.

Především chceme inspirovat ty, kteří přemýšlejí o uspořádání vlastní slavnosti. Možností, jak ji pojmout, je totiž mnoho. Aktuální akce najdete v Kalendáři akcí, nejúspěšnější počiny prezentujeme v sekci Úspěšné akce. Těm, kdo se neorientují v úřednické hantýrce, doporučujeme sekci Rady a tipy se slovníčkem hesel a řadou praktických rad.

Také vás zde budeme informovat o tom, jak probíhají naše jednání s úřady. Iniciativa Auto*Mat se snaží, aby možnost pořádat slavnost ve veřejném prostoru byla co administrativně nejjednodušší. V současnosti je proces vyjednávání záboru ulic a chodníků příliš složitý a pro laika nesrozumitelný. Začali jsme proto jednat s městskou částí Praha 7 a ve spolupráci s ní pilotně vytváříme Manuál pro organizaci akcí ve veřejném prostoru. Bude obsahovat návod, jak správně vyřídit všechna povolení, jak akci propagovat a jak si ji užít bez zbytečných starostí.

“Oživujeme veřejný prostor měst.”

Portál mapuje aktivity podporující komunitní spolupráci ve veřejném prostoru. Je součástí projektu Podpora udržitelného rozvoje skrze komunitní spolupráci podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

2046